BAHTTBAH90 -TT92
KSKDACKSK86 -DAC98
MRKMANMRK82 -MAN68
BJKBYKBJK85 -BYK72
GSEFSGS92 -EFS95
SAMFBSAM75 -FB96
TOFALİTOF84 -ALİ71
BDRBURBDR87 -BUR76